Prestatorii de servicii foto, video și muzicale, îndemnate de FISC să-și înregistreze activitatea de întreprinzător
8 Iunie 2017 15:30
Serviciul Fiscal de Stat acordă o atenție deosebită conformării benevole a contribuabililor în toate domeniile economiei naționale. Astfel, este foarte important ca fiecare membru al societății să conștientizeze importanța conformării benevole și să-și aducă aportul său în bugetul public național prin achitarea în volum deplin a impozitelor și taxelor ce-i revin. 

În scopul minimalizării cazurilor de eschivare de la plata impozitelor, taxelor și a altor plăți obligatorii a unor contribuabili, SFS desfășoară cu regularitate activități de conformare fiscală, ce au ca scop majorarea nivelului de disciplină fiscală. 

Democracy.MD comunică că în acest sens, SFS lansează suportul său informațional către persoanele care prestează servicii foto, video și muzicale. 

Orice activitate, potrivit legislației, cu excepția muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfășurată de către o persoană, având drept scop obținerea venitului, sau în urma desfășurării căreia, indiferent de scopul activității, se obține venit se califică a fi activitate de întreprinzător 

Activitatea de întreprinzător urmează fi a înregistrată în una din formele stabilite de Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007. În acest sens, informăm că activitatea  de întreprinzător poate fi realizată sub formă de: 

• Întreprinzător individual (ÎI) care este persoana fizică, cu capacitate deplină de exercițiu, cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid, domiciliat în Republica Moldova, care practică activitate de întreprinzător, în nume și pe risc propriu, fără a constitui o persoană juridică și este înregistrat în modul stabilit de lege. 

• Societatea cu răspundere limitată (SRL) este societatea comercială cu personalitate juridică, al cărei capital social este divizat în părți sociale conform actului de constituire și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societăţii. 

Totodată, SFS desfășoară cu regularitate acțiuni de verificare a persoanelor fizice ce prestează servicii foto, video sau de deservire muzicală a ceremoniilor. 
Astfel, în perioada lunii mai a anului curent, inspectorii fiscali au desfășurat controale de specialitate, întocmind 61 de procese verbale pentru desfășurarea activității de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii (contravenție prevăzută de art. 263 (1) din Codul Contravențional al RM).

Comentarii: 2  
Liuba 8 Iunie 2017 15:44
0 (0)
A dat Dumnezeu si acum vor achita impozite si cei mai bogati oameni din Moldova, care sunt milionari, dar niciodata n-au achitat impozite.
Oleg 8 Iunie 2017 20:14
0 (0)
Ooo frumos, ca de altfel ep urma avem asa pseudo eroi ca Pasha Parfenii si Catalin Josan ce nu au chitat niciodata un ban la stat din banii primiti pe la nunti, dar asa se fac mari patrioti pe la proteste.
 
TAGURI