Noi condiții de plafonare a indemnizației pentru creșterea copilului
10 August 2017 17:30
Cabinetul de miniștri urmează să examineze și aprobe o decizie cu privire la plafonarea indemnizației lunare pentru creșterea copilului de pînă la trei ani, informează Democracy.md.

Astfel, venitul asigurat la determinarea bazei de calcul a indemnizației lunare pentru creșterea copilului pînă la împlinirea vîrstei de 3 ani nu va putea depăși suma a cinci salarii medii prognozate pe economie pentru anul respectiv, înmulțită la 12 sau la numărul de luni în care persoana a realizat venitul asigurat. În acest an salariul mediu lunar pe economie constituie 5300 de lei.

În prezent, Regulamentul prevede că venitul asigurat la determinarea bazei de calcul a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului nu poate depăşi plafonul venitului din care se calculează contribuţiile individuale de asigurări sociale.

O altă modificare ce urmează a fi discutată se referă la plafonarea indemnizației paternale. Astfel, venitul asigurat pentru lunile incluse în calcul la determinarea bazei de calcul a indemnizației paternale nu poate depăși suma a cinci salarii medii prognozate pe economie înmulțită la trei sau la numărul de luni în care persoana a realizat venitul asigurat.

Cererea pentru stabilirea indemnizației paternale se depune personal de tatăl sau mama copilului la casa teritorială de asigurări sociale sau on-line pe site-ul cnas.md. Cererea este examinată în 30 de zile de la data înregistrării. Dacă la aceasta nu sînt anexate actele necesare ori acestea sînt incomplete, solicitantul are dreptul, în termen de 30 de zile, să completeze dosarul. Dacă acest termen este depășit, casa teritorială poate refuza stabilirea indemnizației și, în termen de 10 zile, trebuie să informeze solicitantul, în scris, despre motivul refuzului.

Modificările propuse de Ministerul Sănătății și Muncii urmează a fi examinate la ședința de mîine a Guvernului. 

 

Comentarii: 0  
 
TAGURI