Păstrarea documentelor contabile. Noi prevederi
8 Ianuarie 2018 17:00
Conform art. 17 din Legea contabilității și raportării financiare, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019, entitatea este obligată să păstreze documentele contabile care cuprind documentele primare, registrele contabile, situaţiile financiare şi alte documente aferente organizării şi ţinerii contabilităţii. Documentele contabile sunt sistematizate şi păstrate conform regulilor și termenelor stabilite de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova,scrie Bizlaw, citat de Democracy.MD.

Aceste documente se pastrează de către entitate pe suport de hârtie sau în formă electronică. Documentele contabile se pot păstra pe suporturi tehnice în cazul în care contabilitatea este ținută cu utilizarea sistemelor informatice proprii, cu condiţia ca acestea să poată fi accesate în orice moment, în funcţie de necesităţile entităţii sau la cererea organelor abilitate de legislație.

La păstrarea documentelor contabile, entitatea este obligată să asigure protejarea acestora de modificări neautorizate. Dacă documentele contabile au fost distruse, sustrase sau pierdute, entitatea va trebui să le restabilească, în termen de 3 luni de la data constatării faptului respectiv. La încetarea activităţii entității, documentele contabile se vor transmite către arhivele de stat, în conformitate cu regulile prevăzute de Organul de stat pentru supravegherea şi administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova.

Entitatea este obligată să efectueze inventarierea generală a activelor, capitalului propriu și datoriilor în modul stabilit de Regulamentul privind inventarierea, elaborat și aprobat de către Ministerul Finanţelor. Regulile specifice de efectuare a inventarierii în anumite ramuri, domenii/sectoare de activitate se elaborează de organele centrale de specialitate, acestea coordonându-se cu Ministerul Finanţelor.

Noua Lege a contabilității și raportării financiare a fost publicată în Monitorul Oficial din 5 decembrie.

 

Comentarii: 0  
 
TAGURI