Anunț, privind achitarea taxei și prezentarea declarației pentru poluarea mediului
11 Februarie 2019 18:15
Serviciul Fiscal de Stat vine cu un anunț către contribuabilii care au obligația de declarare și achitare a plății pentru emisiile (deversările) de poluanţi în mediu şi depozitarea deşeurilor, transmite democracy.md.

Pentru perioada fiscală 2018, contribuabilii subiecți ai plății pentru poluarea mediului vor completa formularul de tip nou EMPOLDEP19 –- darea de seamă privind plata pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor în amplasamente autorizate (depozite de deșeuri), publicat în Monitorul Oficial nr. 38-47 la data de 8 februarie 2019

Acest tip de formular a fost aprobat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului prin ordinul nr.15 din 22.01.2018 în scopul executării Legii nr.1540 din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.54–55, art.378) (în continuare Lege), cu ulterioarele modificări și completări.

În acest context, Serviciul Fiscal de Stat aduce la cunoștința contribuabililor că formularul dării de seamă și modul de completare a lui poate fi accesat de pe site-ul SFS http://www.sfs.md.>Contribuabili>Formulare>Persoane Juridce>Plăți pentru poluarea mediului.

Comentarii: 0  
 
TAGURI