Comisia economie, buget și finanțe propune modificări pentru întărirea independenței BNM

0

Cadrul de activitate al Băncii Naționale a Moldovei va fi consolidat, ținând cont de standardele internaționale aplicabile băncilor centrale. Comisia economie, buget și finanțe a examinat, în cadrul ședinței de astăzi, un PROIECT de lege pentru modificarea unor acte normative și va propune plenului Parlamentului aprobarea inițiativei legislative. 

Modificările prevăd consolidarea unor aspecte privind independența funcțională a Băncii Naționale și ajustarea cadrului legal referitor la procedurile administrative desfășurate de BNM. Proiectul oferă reglementări specifice, care țin cont de statutul și obiectivele urmărite de Banca Națională în calitate de autoritate de rezoluție, autoritate ce realizează licențierea și supravegherea băncilor, a prestatorilor de servicii de plată și a emitenților de monedă electronica, precum și de specificul sectoarelor reglementate și supravegheate de Banca Națională. Documentul mai precizează competențele BNM în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, uniformizează în legislație unele aspecte ce vizează atribuțiile de supraveghere și control ale BNM, consolidează reglementările privind evidența contabilă și raportarea financiară, precizează mandatul și competențele BNM în domeniul macroprudențial. De asemenea, este reglementat dreptul BNM de comercializare a monedelor comemorative și jubiliare direct publicului larg.

Proiectul interzice membrilor organelor de conducere ale BNM și personalului BNM de a deține cote de participare în capitalul social al entităților supravegheate. Această prevedere a fost inclusă pentru a preveni potențialele conflicte de interese în procesul de exercitare a atribuțiilor de reglementare, supraveghere și control al entităților.

Proiectul de lege a fost elaborat de Banca Națională a Moldovei, ținând cont de recomandările Fondului Monetar Internațional și de angajamentele asumate de țara noastră conform Acordului de Asociere cu UE. Documentul urmează a fi examinat în ședința plenară a Parlamentului.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata