Detalii despre bugetul Chișinăului pe 2024: Venituri, cheltuieli și impactul asupra comunității

Stacks of coins with the word BUDGET isolated on white background
0

Primarul General, Ion Ceban, amintește că, în perioada 31 mai-21 iunie, Primăria Municipiului Chișinău a iniţiat procesul de consultări publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea bugetului municipiului Chișinău pe anul 2024”, cu respectarea tuturor prevederilor ce ţin de procesul decizional.

„În perioada sus-menționată au fost desfăşurate, pe marginea proiectului de decizie, 13 consultări publice, în format fizic şi online, în cadrul preturilor de sector şi în incinta Primăriei Chişinău, iar la discuţii au participat Consilierii din cadrul Consiliului Municipal Chișinău, Experți în domeniu, asociații profesionale, sectorul asociativ, activiști civici, cetățeni și alte părți interesate”, a scris edilul.

Potrivit lui Ion Ceban, în timpul consultărilor au fost recepționate și examinate atât propunerile și recomandările tuturor părților interesate, cât și cele transmise pe poșta electronica a Direcției generale finanțe a Primăriei Chişinău.

Amintim că, veniturile generale ale bugetului municipal pentru anul 2024 se estimează în sumă de 7,56 miliarde lei, inclusiv transferuri cu destinație specială de la bugetul de stat, în sumă de 3,99 miliarde lei și cheltuieli în sumă de 8,2 miliarde de lei, cu un sold bugetar de 644 milioane de lei. 

Acest sold urmează să fie acoperit în primul rând din contul soldului de mijloace bănești acumulat la sfârșitul anului bugetar 2023.

Transferurile de la bugetul de stat constituie 52% din tot cuantumul veniturilor bugetului Capitalei, ceea ce înseamnă că municipiul Chișinău depinde de bugetul de stat în proporție de 52%. 

Urmează defalcări din impozitul pe venit de la persoane fizice – 33% și venituri proprii  – 11% (taxe locale, impozite pe proprietate etc.).  

Cheltuielile bugetare 2024 au fost majorate cu 11,1% față de anul 2023, adică cu 850 milioane lei. 

Important. Cea mai mare pondere de cheltuieli o constituie domeniul educației – 3,9 miliarde, urmate de servicii în domeniul economiei, gospodăria de locuințe și cea de servicii locativ-comunale, cultură, sport și tineret.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata