Hidrocentrală ilegală pe Răut: Cauza penală, expediată în instanță

0

Procuratura Generală a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a cinci persoane de comiterea prin participație a infracțiunilor de abuz în serviciu și încălcarea cerințelor securității ecologice.

Potrivit unui comunicat al PG, procurorii au înaintat acuzarea pe faptul că, administratorul unui agent economic, fiindo persoană investită prin lege cu obligațiuni de a respecta cerințele securității ecologice, a comis încălcarea cerințelor securității ecologice la construcția/reconstrucția, punerea în exploatare, precum şi la exploatarea mini hidrocentralei, amplasată pe fluviul „Răut”, în raionul Telenești,faptcare a provocat în perioada anilor 2017-2022 pieirea în masă aanimalelor.

Astfel, în perioada lunilor aprilie-august 2017, administratorul unui agent economic, urmărind scop de profit urmare a implementării proiectului de producere şi vânzare a energiei electrice din surse regenerabile (hidroenergie) prin reconstrucția şi reutilarea tehnologică a mini hidrocentralei electrice, amplasată pe râul Răut, ilegal, în lipsa actelor permisive, avizelor și studiilor de fezabilitate necesare și nefiind respectate prevederile legislației în domeniul ocrotirii naturii, încâlcind astfel cerințele securității ecologice, a efectuat lucrările neautorizate de construcție și reconstrucție a obiectului hidrocentralei, monument istoric înscris în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, imobilul care a fost nefuncțional și practic distrus, fără careva coordonări, acorduri, permisiuni cu proprietarul bunului imobil – Primăria comunei Brînzenii Noi, raionul Telenești și a  acordurilor cu Agenția „Apele Moldovei” și Agenția Proprietăți Publice,  fiind dispusă și săparea unui canal de deviere, după care a redirecţionat în acesta apa râului Răut din cursul natural, prin astuparea cu substanţe minerale utile de calcar brut pentru construcţie în volum de 660 m3, extrase neautorizat din fosta carieră a colhozului, situată în raionul Teleneşti, construind astfel un baraj de blocare a apelor cu o suprafaţă de 660 m2.

În continuare, administratorul agentului economic, în lipsa autorizației de funcționare eliberată de autoritatea publică locală, în lipsa acordului de mediu și a documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, în lipsa autorizației speciale de folosire a apei, actului permisiv obligatoriu, a dispus neautorizat la construcţia hidrotehnică din extravilanul satul Pistruieni, raionul Teleneşti, stoparea definitivă a debitului apelor râului Răut pe o perioadă de aproximativ 2-3 zile, ca rezultat pe segmentul râului cuprins între construcţiile hidrotehnice din satele Pistruieni şi Căzăneşti, raionul Teleneşti, apele au secat pe o distanţă de aproximativ 6 km, având ca consecinţă provocarea pieirii în masă a peştilor şi perturbarea activităţii obiectivului acvatic.

  În perioada 01 aprilie 2018-13 mai 2021, SRL-ul condus de unul din învinuiți a activat în lipsa actului permisiv – autorizația specială de folosirea a apei, iar începând cu data de 13 mai 2021, prin abuz de serviciu comis de persoanele publice, contrar prevederilor legale, a fost obținută această autorizație.

Astfel, persoanele publice din cadrul Agenției de Mediu și Inspectoratului pentru protecția Mediului, cu încălcarea legii, știind că agentul economic nu dispune de acte permisive, de expertiza ecologică sau de evaluare a impactului asupra mediului, în lipsa tuturor avizelor cerute de lege, în lipsa documentului care atestă dreptul de folosinţă asupra terenului pe care este situat corpul de apă, conștientizând că prin activitatea agentului economic vor fi pricinuite daune considerabile ecosistemului natural și a drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice și juridice, având ca temei procesul verbal de control întocmit formal, cu date vădit denaturate, știind despre existența unui dosar penal pornit pe faptele menționate supra, au comis în participație abuz de serviciu și au contribuit la comiterea infracțiunii ecologice, fiind eliberată ilegal o autorizație de mediu pentru folosința specială a apei, în mai 2021.

În continuare, administratorul unui agent economic, la începutul lunii iulie 2022, a dispus neautorizat la construcţia hidrotehnică din extravilanul satului Pistruieni, raionul Teleneşti stoparea definitivă a debitului apelor râului Răut, ca rezultat pe segmentul râului cuprins între construcţiile hidrotehnice din satele Pistruieni şi Căzăneşti, raionul Teleneşti, apele au secat, având ca consecinţă provocarea pieirii în masă a peştilor şi perturbarea activităţii obiectivului acvatic.

Astfel, eliberarea abuzivă a actului permisiv, punerea în exploatare și respectiv exploatarea construcțiilor, obiectului minihidrocentralei de către persoana responsabilă din cadrul SRL-ului vizat, în perioada lunii iulie 2022, a adus la pierirea resurselor piscicole ale râului Răut, stabilite la data de 07 iulie 2022 de către Inspectoratul pentru protecția mediului, în consecință, fiind pricinuită o daună considerabilă în mărime totală de 1.053.000 lei. 

Persoanele învinuite pledează nevinovate.

Conform Codului penal, sancțiunea prevăzută pentru comiterea infracțiunii de încălcare a cerințelor securității ecologice constituie amenda în mărime de la 650 la 950 unităţi convenţionale sau închisoarea de la 2 la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

Pedeapsa pentru infracțiunea de abuz de serviciu în varianta agravantă incriminată constă în amendă în mărime de la 1.350 la 2.350 unităţi convenţionale (de la 67.500 la 117.500 lei) sau închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata