Republica Moldova marchează 33 de ani de la adoptarea Declarației de Suveranitate

0

Astăzi în Republica Moldova e marcată Ziua Suveranităţii. În urmă cu 33 de ani, deputaţii fostului Soviet Suprem al RSSM au adoptat o Declaraţie prin care era legiferată supremaţia legilor interne asupra celor unionale.

Deputaţii au instituit cetăţenia şi dreptul suveran al viitorului stat independent de a avea relaţii cu toate ţările lumii, transmite democracy.md cu referire la realitatea.md.

Declarația de Suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești fusese precedată de asemenea de cea a Georgiei din 26 mai 1990 și a Rusiei din 12 iunie 1990. Adoptarea Declarației de Suveranitate a fost prima victorie importantă a forțelor democratice în lupta de renaștere și eliberare națională. Astfel, Declarația de Suveranitate stipulează că suveranitatea RSS Moldova este unica și necesara condiție a existenței statalității Moldovei.

În același timp, documentul stipulează caracterul unitar și indivizibil al statului. Se stabilește că RSS Moldova respectă statutul ONU și își exprimă adeziunea față de principiile acestei organizații, se declară o zonă demilitarizată, activ promovează consolidarea păcii și securității, este implicată direct în procesul de cooperare și securitate precum și în structurile europene.

Totodată, este remarcat faptul că „pământul, subsolul, apele, pădurile și alte resurse naturale aflate pe teritoriul RSS Moldova, precum și întregul potențial economic, financiar, tehnico-știinţific, valorile patrimoniului național” sunt declarate „proprietatea exclusivă necondiționată a RSS Moldova”.

Declaraţia de Suveranitate a fost adoptată pe 23 iunie 1990 cu 257 de voturi. 10 deputaţii au votat împotrivă şi 30 s-au abţinut. Peste un an, în ziua primei aniversări, s-a pus în circulaţie prima serie de mărci poştale, pe care erau inscripţionate atributele statalităţii, adică Stema şi Drapelul.

La sfârșit, articolul 13 al documentului stipula că „prezenta Declarație servește drept bază pentru elaborarea noii Constituții a RSS Moldova, perfecționarea legislației republicane și ca poziție a RSS Moldova pentru pregătirea și încheierea Tratatului unional în cadrul comunității statelor suverane”.

Declarația de Suveranitate a fost votată cu o singură abținere. Pe 27 august 1991, la un an şi apropape două luni de la adoptarea Declaraţiei de Suveranitate, deputaţii de la Chişinău au votat Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata