UE va susține crearea clusterelor de afaceri în regiunile Cahul și Ungheni

0

Uniunea Europeană va susține crearea și dezvoltarea clusterelor de afaceri în regiunile Cahul și Ungheni.

Potrivit datelor PNUD, în timp ce la nivel european clusterele s-au afirmat ca un model eficient de competitivitate regională, Republica Moldova abia începe să valorifice avantajele cooperării și asocierii pentru dezvoltarea afacerilor. Turismul, produsele agroalimentare, mobila sau textilele sunt câteva sectoare cu potențial de clusterizare în Republica Moldova.

Programul „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD și UNICEF oferă sprijinul financiar necesar pentru consolidarea acestor lanțuri valorice locale și clusterelor din regiunile Cahul și Ungheni. Cu acest scop, a fost elaborată de reprezentanții locali ai sectorului privat, în parteneriat cu autoritățile publice locale și Camera de Comerț și Industrie din raioanele Cahul și Ungheni, câte o Foaie de parcurs pentru fiecare regiune, unde a fost analizată situația economică a raionului, inclusiv din zona rurală și cea urbană.

În document au fost evidențiate lanțurile valorice cu toate verigile lor, de la obținerea materiei prime până la comercializarea produsului finit. În baza acestei analize, au fost selectate lanțuri valorice cu potențial economic în creștere și obținere a valorii adăugate mari, pondere mare în viața social-economică, cu oportunități de satisfacere a pieței interne și export. Așadar, în regiunea Cahul au fost identificate patru lanțuri valorice (strugurii de masă, turism, vinificație și oieritul), iar în regiunea Ungheni (turism, căpșuni, mobilă și covoare).

„Promovarea dezvoltării clusterelor trebuie să constituie unul din principalele elemente de consolidare a competitivității regionale, pentru stimularea creșterii economice, creării de noi locuri de muncă și reținerii forței de munca în regiuni. În același timp, în contextul dezvoltării clusterelor se va acorda o mare atenție oportunităților de incorporare a dimensiunilor de economie circulară și digitalizare, prin aplicarea de noi tehnologii și principii și prin actualizarea procesului tehnologic, cu respectarea principiilor de protejare a mediul înconjurător”, a menționat Simion Berzoi, ofițer Atragere investiții în cadrul programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”.

Clusterul este un model de afaceri care presupune cooperarea între întreprinderi mici și mijlocii/antreprenori, pe de o parte și structuri de suport din partea autorităților publice, mediul academic, societatea civilă, pe de altă parte. Elementul distinctiv al clusterelor este organizarea flexibilă, fiecare membru îndeplinind anumite activităţi în funcţie de cerinţele pieţei şi de strategia clusterului.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata