A fost prelungit termenul concursului de selectare a candidaților la funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al ANSC

0

Comisia economie, buget și finanțe a extins termenul de depunere a dosarelor la concursul deschis pentru selectarea candidaților la funcția de consilier pentru soluționarea contestațiilor al Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC). Participanții la concurs pot depune dosarele la Parlament până pe 26 iulie 2022.

În conformitate cu Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului, candidații trebuie să aibă o vechime în muncă de cel puțin zece ani în domeniul juridic, economic  sau tehnic, precum și o experiență de cel puțin trei ani în domeniul achizițiilor publice.

Dosarele candidaților vor include cererea de participare la concurs, copia buletinului de identitate, CV, copiile de pe diplomele de studii și de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională, dovada vechimii în muncă, alte documente. Candidații vor trebui, de asemenea, să completeze un formular de participare la concurs:  https://bit.ly/3aKftmn.

ANSC are în componenţa sa şapte consilieri pentru soluţionarea contestaţiilor, care au statut de persoane cu funcţii de demnitate publică.  Conform Legii privind achizițiile publice, aceștia sunt numiţi de către Parlament cu votul majorităţii deputaţilor prezenţi, la propunerea Comisiei economie, buget și finanțe a Parlamentului. Consilierii  pentru soluţionarea contestaţiilor  sunt numiți pe un termen de șapte ani, fără posibilitatea reînnoirii mandatului.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata