Moldovenii vor avea cărți de identitate în locul buletinelor

0

Începând cu anul 2025, în Republica Moldova urmează a fi puse în circulație noi modele de acte de identitate de tip card.

O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi, 6 martie, în cadrul ședinței Guvernului. Astfel, cartea de identitate va fi eliberată doar cetățenilor R. Moldova, iar cartea de rezidență va fi eliberată cetățenilor străini, apatrizilor, refugiaților și beneficiarilor de protecție umanitară.

„Prin decizia Consiliului European din data de 23 iunie 2022, Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat. Unul din obiectivele agendei de asociere este punerea în circulație a noilor tipuri de acte de identitate, îmbunătățite din punct de vedere al securității, care vor facilita identificarea titularului și accesul acestuia la serviciile publice. Noile acte de identitate vor avea integrate o serie de elemente biometrice de identificare, ceea ce va permite, la un moment dat, utilizarea acestor documente în Uniunea Europeană”, se arată în anunțu autoritățile.

Cartea de identitate va avea dimensiunea unui card bancar, formatul de 85,6 mm pe 53,98 mm, care va conține:

  • Date în format tipărit: denumirea statului emitent, în limbile română și engleză; denumirea actului de identitate, în limbile română și engleză; seria şi numărul; numele și prenumele; sexul; data naşterii; cetăţenia; numărul de identificare de stat al persoanei fizice; data emiterii și autoritatea emitentă; data expirării termenului de valabilitate; imaginea facială; semnătura olografă a titularului, de la vârsta de 14 ani.
  • Date în format electronic: toate datele din formatul tipărit și din formatul inscripționat; mijloacele semnăturii electronice calificate și certificatele cheilor publice (în cazul titularilor cu capacitate deplină de exercițiu; datele biometrice ale titularului (imaginea facială și, după caz, imaginile amprentelor digitale).

Printre avantajele noului model de act de identitate se menționează faptul că titularii vor putea autentifica în sistemele informaționale ale instituțiilor publice pentru a beneficia de diverse servicii publice electronice precum bancare, fiscale, sociale, financiare și educaţionale.

Totodată, titularii cărților de identitate se vor autentifica în următoarele sisteme informaționale: MSign, MPower, MPass, MNotify, MCabinet, e-Votare, e-Raportare, e-Declarație, e-Factura, e-Licențiere, e-Stare Civilă, e-Achiziții.

Cetățenii vor putea semna acte, cereri sau declarații oficiale fără a se prezenta la oficiile instituțiilor publice. La fel, aceștia vor avea acces la serviciile publice electronice la distanță – mijloc de interacțiune dintre diaspora și autoritățile din Republica Moldova prin intermediul platformelor digitale guvernamentale.

Un alt avantaj menționat de autorități ține de prevenirea furtului de identitate sau a altor forme de criminalitate cibernetică și securizarea oricărei operațiuni.

Printre avantaje viitoare se numără:

  • Cărțile electronice de identitate vor dobândi o utilitate extinsă, putând fi utilizate nu doar pentru identificare pe teritoriul Republicii Moldova, ci și ca document de călătorie în țările care le vor recunoaște în acest sens (de exemplu, țările membre ale Uniunii Europene);
  • Asigurarea accesului la procesul electoral pentru toți cetățenii Republicii Moldova oriunde s-ar afla, inclusiv și pentru acei din diasporă;
  • Acces la piața unică digitală a UE prin recunoașterea reciprocă a elementelor-cheie, cum ar fi identificarea electronică, documentele electronice, semnăturile electronice și serviciile de distribuție electronică;
  • Posesorul se va putea autentifica și semna documente electronice, contracte, care vor fi valabile și recunoscute în spațiul UE.

Noile cărți de identitate se vor elibera cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc pe teritoriul statului și au împlinit vârsta de 14 ani. La solicitarea reprezentantului legal, actul va putea fi eliberat și înainte de împlinirea vârstei de 14 ani. Cartea de identitate nu va avea un caracter obligatoriu pentru persoanele care dețin un buletin de identitate al cetățeanului R. Moldova valabil.

Valabilitatea cărților de identitate va fi diferită, în funcție de vârsta titularului:

  • de patru ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 – 7 ani;
  • de șapte ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 7 – 14 ani;
  • de zece ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 70 ani;
  • nelimitat, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Cartea de identitate nu va conține informația privind domiciliul și reședința temporară a titularului. Excluderea datelor despre domiciliul/reședința temporară din conținutul actelor de identitate de uz intern va permite eliminarea necesității preschimbării acesteia de fiecare dată când titularul își schimbă locul de trai.

Procedura schimbării domiciliului sau a reședinței temporare va putea fi accesată online de către titularul unei cărți de identiate.

Costurile pentru emiterea noilor documente vor putea fi stabilite cu exactitate în urma achizițiilor internaționale de blanchete, utilaj și soft, inclusiv evaluarea capacităților de emitere a semnăturilor electronice, însă costul orientativ este de circa 280 de lei.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata