Granturi 2019, pentru organizațiile de tineret
19 Decembrie 2018 18:00
Astăzi, 19 decembrie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a lansat Programul de Granturi 2019 pentru organizațiile de tineret, care are drept scop susținerea și dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Criteriile de eligibilitate, priorităţile programului de granturi pentru anul următor, procesul de aplicare, criteriile de selectare a câștigătorilor, precum și valoarea granturilor oferite au fost prezentate de către ministrul Monica Babuc, în cadrul unei conferințe de presă, transmite democracy.md cu referire la politics.md.

La concurs pot aplica doar organizațiile necomerciale în care tinerii constituie 2/3 din numărul de membri şi din componenţa organelor de conducere, iar scopurile lor statutare sunt orientate spre dezvoltarea personalităţii tinerilor şi integrarea lor în viaţa publică.

Sunt încurajate să depună proiecte organizaţiile de tineret care dispun de cofinanţare, acorduri de parteneriat din partea diferitor instituţii şi donatori locali şi internaţionali şi pot justifica o contribuţie proprie de cel puţin 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

În cadrul Programului Granturi pentru anul 2019 vor fi susţinute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020 în baza a patru priorităţi:

Prioritatea I. Participarea tinerilor;

Prioritatea II. Servicii pentru tineri;

Prioritatea III. Oportunităţi economice pentru tineri;

Prioritatea IV. Consolidarea sectorului de tineret.

Proiectele vor fi selectate conform următoarelor criterii:

Relevanţa proiectului conform priorităţilor stabilite în politica națională de tineret;

Interdependenţa dintre scop, obiective, activităţi, rezultate şi indicatori;

Obiective clar definite, specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp – SMART;

Definirea clară a participanţilor/beneficiarilor;

Bugetul este estimat realist în concordanţă cu activităţile planificate;

Capacitatea de a atrage resurse, altele decât cele oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;

Calitatea mecanismului de monitorizare şi evaluare a rezultatelor;

Consistenţa acţiunilor de promovare;

Durabilitatea proiectului;

Capacitatea de realizare și experiența organizației.

Suma totală alocată pentru Programul de Granturi destinat organizațiilor de tineret, finanțat de la bugetul de stat, constituie cca 7 mln MDL. Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma acordată variază de la 70 000 MDL până la 200 000 MDL, iar pentru cele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 MDL până la maximum 350 000 MDL.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2019.

Dosarele pot fi depuse până la data de 22.01.2019, ora 17:00, la sediul Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova (MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, bir. 330). Totodată, dosarul urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: [email protected]

Comentarii: 0  
 
TAGURI