Meta, furnizorul Facebook și Instagram, se confruntă cu suspiciuni de încălcare a legii

0

Comisia Europeană a iniţiat proceduri oficiale pentru a evalua dacă este posibil ca Meta, furnizorul Facebook şi Instagram, să fi încălcat Actul legislativ privind serviciile digitale.

Potrivit unui comunicat de presă al Comisiei, încălcările suspectate se referă la politicile și practicile Meta referitoare la publicitatea înșelătoare și la conținutul politic din serviciile sale, transmite democracy.md cu referire la stirileprotv.ro.

Acestea se referă, de asemenea, la indisponibilitatea unui instrument eficient de monitorizare a alegerilor și a discursului civic al terților în timp real înainte de alegerile pentru Parlamentul European, pe fondul deprecierii de către Meta a instrumentului său de informații publice în timp real, CrowdTangle, fără un instrument adecvat care să îl înlocuiască.

În plus, Comisia suspectează că mecanismul de semnalare a conținutului ilegal din cadrul serviciilor („notificare și acțiune”), precum și căile de atac ale utilizatorilor și mecanismele interne de soluționare a plângerilor nu respectă cerințele Actului legislativ privind serviciile digitale și că există deficiențe în ceea ce privește furnizarea de către Meta a accesului cercetătorilor la datele aflate la dispoziția publicului.

„Această Comisie a creat mijloace de protejare a cetățenilor europeni împotriva dezinformării și manipulărilor specifice din partea țărilor terțe. Dacă suspectăm o încălcare a normelor, acționăm. Acest lucru este valabil în orice moment, dar în special în perioadele de alegeri democratice. Marile platforme digitale trebuie să se ridice la înălțimea obligațiilor lor de a aloca suficiente resurse în acest sens, iar decizia de astăzi arată că ne confruntăm cu seriozitate în ceea ce privește conformitatea. Protejarea democrațiilor noastre este o luptă comună cu statele noastre membre. Astăzi, la Praga, doresc să mulțumesc prim-ministrului Fiala pentru rolul său activ în abordarea problemei la nivel european, precum și pentru declanșarea de către Belgia a mecanismului de urgență pentru schimbul de informații între statele membre.” – a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, conform sursei citate.

Prezenta procedură se va concentra asupra următoarelor domenii:

  • Reclame înșelătoare și dezinformare. Comisia suspectează că Meta nu respectă obligațiile prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale în ceea ce privește abordarea diseminării de reclame înșelătoare, a campaniilor de dezinformare și a comportamentelor neautentice coordonate în UE.

Proliferarea unui astfel de conținut poate prezenta un risc pentru discursul civic, procesele electorale și drepturile fundamentale, precum și pentru protecția consumatorilor.

  • Vizibilitatea conținutului politic. Comisia suspectează că politica Meta legată de „abordarea conținutului politic”, care demolează conținutul politic în sistemele de recomandare ale Instagram și Facebook, inclusiv fluxurile acestora, nu respectă obligațiile prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale.

Ancheta se va axa pe compatibilitatea acestei politici cu obligațiile în materie de transparență și de despăgubire a utilizatorilor, precum și pe cerințele de evaluare și atenuare a riscurilor pentru discursul civic și procesele electorale.

  • Indisponibilitatea unui discurs civic în timp real și a unui instrument eficace de monitorizare a alegerilor de către terți înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European și de alte alegeri din diferite state membre.

Meta se află în proces de defăimare a „CrowdTangle”, un instrument de informare publică care permite monitorizarea în timp real a alegerilor de către cercetători, jurnaliști și societatea civilă, inclusiv prin tablouri de bord vizuale în direct, fără o înlocuire adecvată.

Cu toate acestea, astfel cum se reflectă în Orientările recente ale Comisiei pentru furnizorii de platforme online foarte mari privind riscurile sistemice pentru procesele electorale, în perioada alegerilor, accesul la astfel de instrumente ar trebui extins. Prin urmare, Comisia suspectează că, ținând seama de deprecația Meta și de întreruperea planificată a CrowdTangle, Meta nu a evaluat cu diligență și nu a atenuat în mod adecvat riscurile legate de efectele Facebook și Instagram asupra discursului civic și a proceselor electorale, precum și alte riscuri sistemice.

Având în vedere raza de acțiune a platformelor Meta din UE (care reprezintă peste 250 de milioane de utilizatori activi lunar) și în urma alegerilor europene care vor avea loc în perioada 6-9 iunie 2024 și a unei serii de alte alegeri care vor avea loc în diferite state membre, o astfel de deprecație ar putea avea ca rezultat prejudicierea discursului civic și a proceselor electorale în ceea ce privește capacitățile de urmărire a erorilor și a dezinformării, identificarea ingerințelor și a suprimării alegătorilor, precum și transparența generală în timp real asigurată verificatorilor veridicității informațiilor, jurnaliștilor și altor părți interesate electorale relevante.

Comisia își rezervă evaluarea naturii și a iminenței daunelor și se așteaptă ca Meta să coopereze cu Comisia prin prezentarea fără întârziere a informațiilor necesare pentru efectuarea unei astfel de evaluări. Comisia se așteaptă, de asemenea, ca Meta să ia rapid toate măsurile necesare pentru a asigura un control public eficace în timp real al serviciului său, oferind cercetătorilor, jurnaliștilor și funcționarilor electorali acces adecvat la instrumente de monitorizare în timp real a conținutului găzduit în serviciile sale.

Meta este invitată, de asemenea, printr-o cerere de informații, să comunice, în termen de 5 zile lucrătoare, măsurile de remediere care au fost luate în acest scop.

Comisia și-a rezervat dreptul de a lua măsuri în cazul în care acțiunile respective sunt considerate insuficiente.

  • Mecanismul de semnalare a conținutului ilegal. Comisia suspectează că mecanismul de notificare și de acțiune al Meta, care le permite utilizatorilor să notifice prezența conținutului ilegal în serviciile sale, nu respectă obligațiile prevăzute în Actul legislativ privind serviciile digitale.

Aceasta include suspiciunea că nu sunt îndeplinite cerințele prin care acest mecanism trebuie să fie ușor de accesat și ușor de utilizat. În același timp, Comisia suspectează că Meta nu a instituit un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor pentru a depune plângeri împotriva deciziilor de moderare a conținutului luate.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata