Crearea unui grup de lucru privind statutul UTA Găgăuzia
14 Martie 2014 14:29
2367 0 Democracy
Președintele Parlamentului, Igor Corman, a semnat o dispoziție, prin care a dispus crearea unui grup de lucru, care să examineze problemele, ce țin de executarea prevederilor constituționale referitoare la statutul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Președintele Parlamentului, Igor Corman, a semnat o dispoziție, prin care a dispus crearea unui grup de lucru, care să examineze problemele, ce țin de executarea prevederilor constituționale referitoare la statutul unităţii teritoriale autonome Găgăuzia.

Potrivit dispoziției, grupul de lucru urmează să evalueze gradul de aplicare a prevederilor constituționale ce țin de statutul special de autonomie și să examineze compatibilitatea Legii privind statutul juridic special al Găgăuziei cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova, inclusiv compatibilitatea legislației conexe. De asemenea, acest grup  va analiza raporturile dintre autorităţile administraţiei publice centrale şi autorităţile din Găgăuzia și va face propuneri pentru a asigura o interacţiune mai eficientă și, respectiv, o mai bună administrare.
Președintele grupului de lucru a fost desemnat deputatul Dumitru Diacov. Din componența grupului fac parte atât deputați din Parlamentul Republicii Moldova, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare – Iurie Țap, Galina Balmoș, Vadim Cojocaru, Serghei Sîrbu, cât și deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei – Ivan Burgudji, Președintele Comisiei pentru problemele juridice, drepturile omului, legalității, ordinii publice, politicilor informaționale și mijloacelor de informare în masă, Fiodor Gagauz, Gheorghii Leiciu. De asemenea, sunt membri ai grupului de lucru șeful Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului, Ion Creangă, precum și Vicepreședinții Președintelui Adunării Populare a Găgăuziei, Demian Caraseni și Alexandr Tarnavschii.
Grupul de lucru va colabora cu societatea civilă și organizaţiile internaţionale de specialitate și va înainta Președintelui Parlamentului propuneri pentru ajustarea legislației.
Comentarii: 0  
 
TAGURI