OPINIE//Agricultura din R.Moldova nu este atractivă pentru investitorii străini
12 Noiembrie 2014 09:08
2651 0 Bianca Grigor Democracy.MD
“ Moldova are nevoie de investiții în economia reală, dar cursul de integrare europeană nu permite rezolvarea acestei probleme. Fluxul de investiții străine în Republica Moldova rămâne nesemnificativ, de câteva ori mai mic decât în țările Uniunii Vamale”, de această părerea sunt un grup de experţi în domeniul economiei. Aceştia consider că singura modalitate de a schimba situația și de a obține fonduri pentru modernizarea economiei este creșterea exporturilor în detrimentul cooperării cu țările Uniunii Vamale. 
“Moldova are nevoie de investiții în economia reală, dar cursul de integrare europeană nu permite rezolvarea acestei probleme. Fluxul de investiții străine în Republica Moldova rămâne nesemnificativ, de câteva ori mai mic decât în țările Uniunii Vamale”, de această părerea sunt un grup de experţi în domeniul economiei. Aceştia consider că singura modalitate de a schimba situația și de a obține fonduri pentru modernizarea economiei este creșterea exporturilor în detrimentul cooperării cu țările Uniunii Vamale.
După ce au analizat situaţia Industriei şi Agriculturii din Republica Moldova, experţii economici independenţi au ajuns la concluzia că aceste două ramuri așa și nu au devenit atractive pentru investitori. Astfel moldovenii, din cauza nivelului scăzut de trai și al costurilor ridicate ale consumului, nu sunt în măsură să genereze resurse pentru investiții.
Prin urmare, economiştii susţin că lipsa de investiții este legată cu limitarea pieței interne din Moldova. De aceea, pentru a atrage investitori este necesar de a atinge o creștere a exporturilor, ceea ce este posibil numai în urma apropierii Moldovei cu țările Uniunea Vamală.
Totodată ei dau ca exemplu anii '90, anii de criză economică, în care volumul investiţiilor din capitalul fix a scăzut aproximativ de 10 ori. Acest fapt este rezultatul lipsei de investiții - una dintre cele mai acute probleme ale dezvoltării economice a Republicii Moldova.
Mai jos, experţii economici aduc argumente vizavi de ce au spus mai sus.
Pe parcursul perioadei de expansiune economică (anii 2000-2013) nu s-a reușit să se atragă suficiente resurse pentru a asigura reînnoirea și dezvoltarea tehnică și tehnologică a bazei tehnico-materiale a principalelor sectoare ale economiei și infrastructurii tehnice. Valoarea investițiilor în capitalul fix în anul 2013 constituia doar 22% de la nivelul anului 1989.
Neprivind la faptul că norma acumulării capitalului de bază este comparabil cu datele statelor Uniunii Vamale(formarea brută de capital fix ca % din PIB), valoarea comparativă a capitalului fix (acumularea de capital pe cap de locuitor în dolari SUA), este de 5,5 ori mai puțină decât media în țările Uniunii Vamale.
Formarea brută a capitalului pe cap de locuitor în 2012, în Republica Moldova, a constituit $ 476, în timp ce în Belarus - 2196 USD, în Kazahstan - 2516 USD, în Federația Rusă - 3087 de dolari.
Volumul relativ redus al producției naționale (PIB-ul pe cap de locuitor este de aproximativ 2.000 de dolari) limitează volumul resurselor interne, care pot fi direcționate către acumularea de capital și folosite în scopuri investiționale, care, la rândul său, împiedică creșterea competitivității și creează riscuri mari de stagnare a tehnologiilor în viitor.
Astfel, volumul relativ scăzut al producției cauzează lipsa de resurse investiționale, iar investirea insuficientă a economiei nu contribuie la creșterea volumului de producție și dezvoltare economică.
Totuşi, spre deosebire de majoritatea țărilor, în Republica Moldova consumul final este mai mare decât PIB-ul produs. De aceea, resursele create pur și simplu "se consumă", ceea ce nu permite crearea unor surse interne de investiții, cel puțin într-o mică măsură să corespundă necesităților investiționale.  
Din cele spuse de experţi, reiese că potrivit sondajului referitor la gospodării, în Republica Moldova cheltuielile populației depășesc veniturile - poporul nu generează resurse pentru investiții, ca urmare a nivelului scăzut de trai și de necesitatea de a cheltui fondurile disponibile în scopuri de consumuri necesare.
"În aceste condiții, rolul surselor majore de investiții îl joacă resursele externe, fondurile investitorilor privați din străinătate, împrumuturi și granturi din partea organizațiilor internaționale și a țărilor individuale ", a menţionat un expert economic.
Ei spun că cu toate acestea, afluxul de investiții străine în Republica Moldova este nesemnificativ. Motivul economic pentru acest lucru este capacitatea redusă a pieței interne, motiv pentru care mulți investitori sunt nevoiți să vină în Moldova cu proiecte de afaceri concepute pentru vânzarea de bunuri sau servicii în alte piețe.
Există și alte motive de natură subiectivă cum ar fi deficiențe ale politicii interne de reglementare a afacerilor, politica fiscală, birocrația, corupția în guvern și altele.
În aceeaşi ordine de idei, experţii accentuează faptul că pe parcursul ultimilor 5 ani nu s-a constatat nicio creștere a investițiilor străine directe. Fluxul lor mediu anual net a constituit 222 de milioane de dolari sau 63 de dolari pe an per un locuitor, care este de câteva ori mai mic decât în țările Uniunii Vamale.
Totodată, în 2012, fluxul net de investiții străine directe pe cap de locuitor din Kazahstan a constituit 900 de dolari, în Rusia - 353 de USD, în Bielorusia- 155 de dolari.
La sfârșitul anului 2012, valoarea totală a tuturor investițiilor străine implicate în economia Republicii Moldova a constituit 1,6 miliarde de dolari sau mai puțin de o mie  de dolari per 1 locuitor (aproximativ 940 de dolari). În Belarus, unui locuitor îi reveneau 1500 de dolari accumulate din investițiile străine directe, în Rusia – 3500 USD, în Kazahstan - 6,400 de dolari.
Spre final, experţii au mai adăugat că cea mai mare parte a investițiilor străine în Republica Moldova se direcționau spre industria prelucrătoare (25%), sectorul bancar (24%), comerț angro și cu amănuntul (17%), în sectorul tranzacțiilor imobiliare, leasing și servicii de afaceri (11%). Agricultura, care este unul dintre sectoarele de bază, până când nu a devenit atractivă pentru investitorii străini – aici s-au acumulat doar aproximativ 2% din totalul investițiilor străine.
Comentarii: 0  
 
TAGURI