PERSONALITĂŢI Toate
Filip Pavel

Funcţie: Prim-ministru al RM
Apartenenţă politică: Partidul Democrat din Moldova
Rating
Mediu: 5.5
Comentarii: 1