PERSONALITĂŢI Toate
Ceban Ion

Funcţie: Primar general al municipiului Chișinau
Apartenenţă politică: Partidul Socialiştilor din Republica Moldova
Data naşterii 30.06.1980
Locul nașterii Chișinău
Limba maternă româna
Limbi cunoscute franceza, engleza, rusa
Stare civilă Căsătorit, doi copii
Educație și formare
2019 Doctorand în Administrație Publică, РАНХИГС: Moscova, Federația Rusă
2018 Școala de Administrare din Berlin, Republica Federală Germania
2016 2019 Școala Națională de Administrare pe lîngă prim-ministrul Republicii Franceze: Stagieri, Paris, Republica Franceză
2015 2018 Academia de Administrare Publică pe lângă președintele Federației Ruse: Specialitatea Administrare de stat și municipală, Moscova, Federația Rusă
2002 2003 Universitatea Tehnică din Moldova: Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, diplomă de magistru
1997 2002 Universitatea de Stat din Moldova: Facultatea de Matematică și Informatică
Experiență profesională
2019 Primar general al municipiului Chișinau
2019 2019 Deputat ales pe listele PSRM
2019 2019 Vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova
2016 2018 Consilier Prezidențial pe politica internă: Secretar, purtător de cuvânt al Președintelui Republicii Moldova
2015 2019 Consiliul Municipal Chișinău: Președinte al fracțiunii PSRM în Consiliul Municipal
2011 2015 Deputat în Parlament (legislatura a XIX-a și XX-a), inclusiv vicepreședinte al Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
2009 2011 Parlamentul Republicii Moldova:Consultant, șef al cabinetului Vicepreședintelui Parlamentului
2008 2009 Guvernul Republicii Moldova: Șef al secretariatului comisiei naționale pentru integrare europeană
2005 2008 Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Educației și Tineret, șef direcție programe pentru tineret, Vice-ministru al Educației și Tineretului
2004 2005 Aparatul Președintelui Republicii Moldova, consultant principal, domeniul politica internă
2002 2004 Rețeaua Informațională a Guvernului, director al departamentului proiecte, vice-director
2000 2002 Primăria mun. Chișinău, DGAS, elaborare, coordonare proiecte și programe, domeniul social
Rating
Mediu: 8.2
Comentarii: 0