PERSONALITĂŢI Toate
Chicu Ion

Funcţie: Prim-ministru al Republicii Moldova
Data naşterii 28.02.1972
Locul nașterii Pîrjolteni, r-ul Călărași
Limba maternă Româna
Limbi cunoscute Rusa, Engleza, Franceză
Stare civilă Căsătorit, trei copii
Educație și formare
1989 1994 Academia de Studii Economice a Moldovei, Facultatea “Management”, licențiat în Management Economic
Experiență profesională
2019 Prim-ministru al Republicii Moldova
2019 2019 Consilier prezidențial în domeniul finanțelor publice
2018 2018 Secretar general de stat al Ministerului Finanțelor
2018 2019 Ministrul Finanțelor
2015 2017 Membru, Președinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică al USMF “Nicolae Testemiţanu”
2009 2017 Consultant Managementul Finanțelor Publice în diferite proiecte (Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, ECORYS, Banca Mondială)
2008 2009 Consilier principal de stat al Prim-ministrului Republicii Moldova pe domeniile economic si relații externe
2007 2009 Membru al Consiliului de Administrație al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei
2006 2008 Viceministru al finanțelor al Republicii Moldova
2005 2005 Director al Direcției Generale Reforme structurale a Ministerului Economiei și Comerțului al Republicii Moldova
2005 2006 Consilier al Prim viceprim-ministrului Republicii Moldova
1994 1996 Lector, Catedra “Micro și Macroeconomie”, Academia de Studii Economice a Moldovei.
1994 2005 Conducător de departament, Director Executiv, Moldacom S.A.
Rating
Mediu: 10
Comentarii: 0