Condiții pentru studenții din cămine. Computere conectate gratuit la internet, mașini de spălat și uscat hainele, baie cu apă caldă și sală de sport
15 Noiembrie 2018 12:30
Căminele studențești vor fi dotate suplimentar cu: calculatoare conectate gratuit la internet, prin wireless;  minim 2 mașini de spălat și minim o mașină de uscat hainele, în corespundere cu necesitățile locatarilor căminului; cu baie cu apă caldă și sală de sport. Un document în acest sens a fost aprobat de Guvern, în cadrul şedinţei din 14 noiembrie, curent.

Potrivit Democracy, cu referire la un comunicat al Ministerului Educației, administratorul căminului este obligat să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea folosirii adecvate, neîntrerupte, cu excepția orelor sanitare, de către locatarii căminelor a mașinilor de spălat și de uscat haine, precum și folosirea spațiilor pentru baie.

De asemenea, consiliul locatarilor căminului va stabili, în baza propunerilor administratorului căminului și în corespundere cu normele sanitaro-epidemiologice, orele sanitare pentru spațiile de baie și spălătorie.

Documentul mai prevede ca comisiile de cazare constituite în instituţiile de învăţământ să mediatizeze, obligatoriu, inclusiv pe web site-ul instituției, cu cel târziu trei săptămâni până la finele lunii mai: a) numărul de locuri de cazare pentru fiecare cămin, în parte, din numărul total de locuri de cazare din acestea; b) criteriile aplicate la repartizarea acestora; c) alte condiţii ale procedurii de cazare. Pentru elevii, studenții, masteranzii și doctoranzii înmatriculați în anul I de studii, această informație urmează să fie mediatizată cel târziu la momentul deschiderii concursului de admitere.

Totodată, organele de administrare a căminelor vor fi obligate să asigure condițiile necesare de acces și de trai pentru persoanele cu dizabilități.

O altă prevedere importantă presupune ca accesul în căminele instituțiilor de învățământ superior să fi asigurat permanent. De asemenea, se exclude obligativitatea deconectării luminii după ora 24:00 în alte încăperi decât cele de uz comun, cât și prohibiția utilizării obiectelor suplimentare de iluminare și încălzire de către locatarii cazați în cămine.

Comentarii: 1  
timofei 15 Noiembrie 2018 13:04
0 (0)
bravo tinerilor democrati!!!!!
 
TAGURI